از ایمانش نپرسید

بر سر در خانقاه ابوالحسن خرقانی نوشته است:

در بارگاه الهی هر که به جانی ارزد ,در خانقاه بوالحسن به نانی ارزد.نانش بدهید و از

ایمانش نپرسید.

/ 0 نظر / 13 بازدید