امروز باز هم یکی از بهترین دوستهای سالهای سال کار و زندگی ام از ایران رفت..

وقتی در منطقه ای جغرافیایی هستیم و جذابیتهای زندگیمان کم میشود

این منطقه یک منطقه تاریخی میشود و مثل همه تاریخها برایش آه . افسوس وآواز دیگر بر نمیگردد باید خواند ..

این مناطق تاریخی را نمی دانم چگونه دوست داشته باشم !!!

/ 0 نظر / 14 بازدید