!!!

اینکه قرار هست چقدر ازخودمون خلاقیت به خرج بدهیم تا یک کاری و انجام بدهیم اصلا به کسی مربوط نیست چون همه آزادند که خلاقیت نشان بدهند و صد البته ما هم آزادتریم که خلاق ترین ها را تشویق کنیم اما نمیفهمم چرا وقتی کسی تجربه ای از هیچ کاری نداره و یا اصولا اسم یه کار و نشنیده زور بزنه که خلاقه !!! وازه خلاقیت و به گند کشوندن کار راحتیه و راحت تر از ان وقتی هستش که جایگاهی در این اجتماع داشته باشی و به جای همه دست به خلاقیت مثلا بزنی !! این دیگه  نه با مفهوم آزادی هماهنگ است نه با مفهوم خلاقیت چون در یک حساب سر جمعی میشه " ندانم کاری " و در ابعاد اینکه نماینده یک جامعه باشی میشه "تیشه به ریشه " کل ان جامعه زدن !!

خدا به خیر کنه عاقبت ...

/ 0 نظر / 10 بازدید