نوروز

نوروز بمانید ! که ایام شمایید ..

سالی که گذشت باید می گذشت گردش روزگار همین است که می گذرد و می گذرانیم 

اما آنچه می دانستیم می ماند خاطرات بود یا بقول حضرت مولانا "ایام " بود که باید نو می ماند 

سالی که گذشت روزهایی که سپری شد برای من گاهی چنان سخت شد که بواقع نمی دانستم اگر ایمانم به وجود حضرت حق نبود چگونه سپری اش می کردم ؟ سختی که از گذشت ایام ان نمی دانم هنوز هم نمی دانم خوش ام یا ناخوش ! 

سالی که گذشت عزیزانی را در زندگی خصوصی ام از دست دادم که سال ها داشتم شان و با رفتن شان خلا زیادی را متحمل شدم عزیزانی که از دست دادم ایامی که کنارشان بودم بهترین بود عشق شور زندگی محبت انسانیت و وابستگی را با آنها تجربه کردم و حاصل این ایام که این عزیزان را ندارم حسرت نیست که خلا شور با آنها بودن است که چنان در زندگی ام جوانه زده بودند که درخت امیدشان را درونم تا زنده ام آبیاری می کنم . 

سالی که گذشت در روزهای کاری ام اوقات سختی را سپری کردم دیدن زنان زیادی که رنج ایام می برند و دولت خویش به تنهایی می گردانند مرا بسیار اندوهگین کرد 

رنج زنانی که از بی مایگی و نداشتن نقدینگی در زندان افتاده اند تا دیدن تعداد زیادی زن " باصطلاح " کارتن خواب و به تعبیر من " زن بدون حمایت های قانونی " بسیار ناراحتم کرد و همچنان علی رغم تمام تلاش های شبانه روزی ام برای ساماندهی این زنان همچنان راه سختی در پیش رو دارم 

در سالی که گذشت با مرگ تعداد زیادی زن روبرو شدم که گاهی بدلیل قصاص و گاهی بدلیل خشونت رخ داد که هر دو شان باعت درد و غم به یاد ماندنی در من شد 

در سالی که گذشت با تعداد زیادی از زنان مهاجر اتباع بیگانه روبرو شدم که سخت خاطراتم را از بی کفایتی دولتهایشان در حمایت از این قشر آسیب پذیر ازارم داد و علی رغم تلاش های شبانه روزی ام برای کمک به بهبود بهداشت و تغذیه شان

(تا زمانیکه هستند) اما همچنان شاهد خشونت و فقرو ...نسبت به این زنان هستم 

سالی که گذشت گذشت اما سال نو !! با این حجم از فقر و خشونت و نابرابری در حق بعضی از انسان ها چگونه آغاز خواهد شد !!

نوروز می آید اما

..." خورشید اگر از بام فلک عشق نشاند 

خورشید شما .عشق شما .بام شمایید "

/ 0 نظر / 26 بازدید