امروز هم نمیتوانم حرف بزنم مثل هر روز گذشته ...اما خدا هست و من و او دوستان خوبی هستیم 

/ 0 نظر / 14 بازدید