باز هم جنگ در خوزستان ؟

خوزستان دائم در حال جنگ است , واین نزاع و جنگ همیشه دودش به چشم مردم صبور

خوزستان می رود واینبار هم برای اینکه اوضاع در استان بهتر شود نزاع با خودی ها !!

خودتان بخوانید و نظر بدهید:

http://oxinpress.ir/fa/news/7066

/ 0 نظر / 9 بازدید