پری دریایی

ابی ترین روزهایی که پری دریایی به اسمان نگاه میکند فقط لبخند میزند و بس !! 

آسمان حرفی برای پری دل به دریا داده ندارد !! 

دریا,عشق ,دل و همه انچه میتوانی حس کنی از عاشقی در چشمان پری موج میزند 

آسمان هوایش را که تغییر دهد ,دل که بترکاند یک ترنم از باران را خالی میکند 

و پری هر روز با عشق و با هزاران عشق زیر دل باران خورده سالهای دور و نزدیک دریا جاری میشود 

میشود فهمید :پری های دریایی هرگز  بعد از اینهم حرف نخواهند زد 

سکوتشان پر معناست 

سکوت پری دریایی پر از باران است 

/ 0 نظر / 17 بازدید