هزار دایه و هیچ مادر

چند روز قبل مطلبی خوندم که جناب مدیر کلی رفتند بازدید از یک تعاونی زنجیره ای حامی زنان !!! و البته دیدار مدیرکل با هیت همراه و مبحث مشاغل خانگی مطرح شده از جانب مدیر کل به یک طرف و از سویی شناخت من از تعاونی مذکور به سوی دیگر !! و مهمتر خبرگزاری منتشر کننده خبر در سوی مهمتر این قضیه ! 

اول اینکه مدیرکل محترم از حسینیه ای که با نیت خیر در اختیار مدیر کارگاه خیاطی گذاشته بودند دیدن کرده بود و جالب بود که مدیر عامل تعاونی مورد نظر ادعای خط تولید نانو ! ! کرده بودند و تولید لباس صد بو و صد عرق و اینکه 100 نفر را مشغول بکار کرده اند و خط تولید مانتو هم ادعاهای دیگر ایشان بود ! چند نکته مهم اینکه : قطعا مدیر محترم قصد بازدیدی کارشناسانه داشته اند که با هیت همراه بوده اند که در این حال کسی از این هیىت محترم از مدیر تعاونی مدارکی دال بر زنجیره ای بودن تعاونی را طلب نکرده است ؟ کسی از این هییت همراه خط تولید نانو ! را نباید مشاهده میکرد ؟ و لیست بیمه افراد 100 نفره را نباید مدیرکل رویت میکرد ؟ 

اینکه افرادی به هر دلیل قصد آمار دادن و ادعای کمک به زنان را داشته باشند متاسفانه ضربه جبران نشدنی به اقشار مختاف زنان نیازمند و عدم اعتماد عمومی خواهد شد اما نکته قابل تامل تر اینکه خبرگزاری محترم که تعداد بازدید کننده های زیادی هم دارد و شاید موجه ترین حبرگزاری در انتشار اخبار هست چگونه در بین این هییت همراه بوده و فقط به انتشار مواردی نموده است که هیچ سندیتی نداشته اند ! یعنی عملا مشهورترین خبرگزاری منتقد دولت با مدیر امار ساز و مدیرعامل مدعی همسوشده است که این موضوع نه تنها نقطه ضعف دولت که نقطه ضعیف تر منتقدین دولت را نشان میدهد جاییکه رسانه با مدیر همراه میشود و برای زنان نسخه غیر معمول مینویسد باید برای جامعه زنان فقط ابراز نگرانی کرد و بس !!

/ 0 نظر / 45 بازدید