امیر علی (0)

یک روز دو تا کبوتر سفید و خواب دیدم که یکیشون بهم گفت : نسیم اینجا بهشت است ! 

بهشت .....

و از آن شب به بعد دیگه همه چیز تغییر کرد ...

/ 0 نظر / 3 بازدید