برف می بارد و این آغاز دلتنگیست

برف می بارد 

دلتنگی کنار پنجره دیدنی میشود و تمام شهر با تو حرف های غریبانه می زنند .

می ایستم به احترام همه دلتنگ های پیش از من ,

جه اعتباری دارد ایستادن به اعتبار روزهای منتطر ...

برف می بارد و این آغاز دلتنگیست 

/ 0 نظر / 11 بازدید