رنج قفس به جـــای خود اما عقاب را ،

جولان زاغ بی ســــــر و پا پیر میکند!

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید