مرگمرگ حق است ولی به دست شما بسی مشکل، اما شوق از میان شما رفتن مرگ را آسان می‌کند


دیالوگ آخر امیرکبیر در سلطان صاحبقران در حمام فین کاشان:


شاهکاری از علی‌ حاتمی‌

/ 0 نظر / 11 بازدید