چقدر!

اینکه ما 60 سالمون نیست و الزلیمر نگرفتیم خیلی خوبه !! 

اینکه ما می تونیم در این عصر با تکنولوژی آشنایی داشته باشیم هم خیلی خوبه !!

اینکه حیا هم داریم خیلی بهتره !!!

اینقدر راحت میان توی چشمهای ما که سن مون قد نمیداد جبهه بریم زل میزنن و دروغ می گن!!

اینقدر راحت میان و از نبوغ و استعداد و جسارت شون حرف می زنن که ..!!

البته که حافظه تاریخی ما اگر حتی قد نده ! بالاخره منطق که داریم ,عقل داریم میفهمیم اینها که میگید شما ها نبودید ! 

البته که حتی اگر عقل هم نداشته باشیم اوضاع مملکت نشون میده که شما ها اصلا اینکاره نیستید و نبودید ! 

البته که حتی اگر اوضاع مملکت این نبود اقتصاد خوب بود همه چی اروم بود باز هم این مملکت متعلق به همه ماست و قطعا این نظام متعلق به همه ماست و بیشتر از همه قطعا شما دلسوز تر از ما به نظام و ولایت نیستید و اگز بودید که اینهمه غلو نمی کردید !!!

/ 0 نظر / 10 بازدید