اسفندیار مشایی همین عملکرد 100 روزه را حدس زده بود

گزارش صد روزه دولت تدبیر ,که خیلی رییس دولت سعی کرد" مودبانه" ارائه داده بشود, چیزی بود که سالها پیش "اسفندیار مشایی" کاملا خلاصه گفته بود ..

مشایی که تا می تونست ژست روشنفکرانه به خودش گرفت و حرفهای جنس سوم زد,

تا جاییکه خودش رو از زمین جدا حس می کرد و همه جوره به یک شخصیت ژورنالیستی

تبدیل شده بود وتا پیش رفت که  اگر جلو دستش و نمی گرفتند ,!الان چند فیلم پر فروش

در نقش های ملودرام آنهم در بازی رویروی خانم" تهرانی ب"ازی کرده بود ,به نکته کاملا

هوشمندانه ای در دولت اشاره کرده که چکیده و خلاصه عملکرد...بود. ایشان گفته بودند

: مشکل اصلی عدم ورود توریست ( مهمان خارجی ) به کشور توالت است !

واقعا اگر توالت بود,(حداقل 4 تا درست و حسابی) الان مشکلی به این فضاحت در کشور ایجاد نمی شد که حتی رییس دولت نتوونه واضح حرف بزنه !!

اگر کمی غرض ورزی و کنار می گذاشتند و اجازه می دادند این مشایی کامل توضیح و

تحلیل کنه ,الان مطمئنم که "روجانی "رییس دولت نبود ,یعنی روش نمی شد که قبول کنه !

و همه دور هم داشتن بازی بغلی بگیر ! چی و بگیرم و .... انجام می دادند و ...

البته اسفندیار مشایی خیلی حرفهای ناگفته دیگه هم داشت ,که مجال ندادند بیچاره

حرف بزنه ,ولی احتمالا در پی توصیحات بیشتر دولت جدید به تحلیل های تامل برانگیز

بیشتر محبوب رییس دولت قبل پی خواهیم برد..

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید