حال همه ما خوب است اما تو باور نکن

امروز بعد از سالها یکی از دوستان خوبم را دیدم ,همیشه او را مثل همان سال های دور خندان و بذله گو در ذهن خودم نگه داشته بودم . انسان بزرگواری که با داشتن چندین درجه علمی و دانشگاهی همیشه خود را شاگرد می دانست ..

امروز با دیدن این مرد بزرگوار چقدر ناراحت شدم ,طی این سالها فرزند نازنین اش را از دست داده بود , نازنین همسرش به بیماری صعب العلاج دچار شده و چند مشکل کاری ..

نمیدانم بگویم تقدیر ! یا سرنوشت اما هر چه هست و من نمیدانم فقط با خودم مدام تکرار میکنم:

حال همه ما خوب است اما تو باور نکن

/ 0 نظر / 15 بازدید