پرونده کشف حجاب یا خشونت علیه زنان؟

17 دیماه 1314 در حالیکه دیکتاتور رضا پهلوی در دانشسرای مقدماتی "کشف حجاب اجباری " را نماد اصلاح اجتماعی میدانست تعداد زنانی که آشنا به حق اعتراض بودند بسیار اندک بود و رضا پهلوی با جسارتی که اصلا زاییده عقل نبود جکم به کشف حجاب اجباری داد و کل جامعه زنان را دچار اختلالی کرد که همچنان این نابسامانی در حوزه زنان وجود دارد . از چند وجه کشف اجباری حجاب اثری طولانی مدت در جامعه زنان داشت : اول اینکه حجاب خارجی ترین مظهر اصالت برای یک جامعه است و اینکه با خشونت و بدون در نظر گرفتن عفاف زن ایرانی توانست صربه جبران ناپذیری به حضور زنان در جامعه بزند .درحقیقت اگر رضا پهلوی میخواست حضور زنان را به جامعه راحتتر کند با این اقدام کاملا بی خردانه باعث شد تا باور حضور زنان در جامعه با بی عفتی و نداشتن پوشش مناسب گره بخورد به واقع از منظر روانشناختی " کشف خحاب " انگ اجتماعی بزرگی به زنان داد که هنوز هم تبعات منفی ان در جامعه مشهود و قابل لمس است . 

از طرفی در اسناد به جا مانده از سال های 1313 تا 1317 به کررات دستور به پرداخت حقوق مادی و تشویق های اداری به کارمندان دولتی که زنان خود را بدون چادر و سرپوش در جامعه حضور داده باشند پرداخت شود ! این اقدام دولتی رضا پهلوی عمیقا باعث سلطه بیشتر مردان در اقدامات عیر اخلاقی در خانواده شود خانواده ایرانی که تا ان زمان زن ستون و پایه اخلاقیات و تعلیم و تربیت بود دیگر هویتی نداشت و این مردان بظاهر متجدد بودند که با دسیسه رضا شاه پهلوی زنان را مجبور به حضور بی حجاب در جامعه کردند 

در نگاه سوم و از اسناد باقی مانده از کشف حجاب بارها کمیته های مختلف به ریاست سردفتر رضا پهلوی تشکیل شده است که در ان بازاریان و اصناف و خیاط خانه را برای پیگیری بیشتر سیاست های کشف حجاب کنترل میکردند و حتی قیمت های دوخت کلاه و لباس های زنانه را برای اجرای دقیق سیاستهای خود کنترل میکرد.

 این اقدام هم باعث شد فرهنگ دوخت لباس ایرانی در بازارهای داخلی تحت تاثیر این سیاست تغییر کند .تعییری که هنوز هم بازار لباس ایرانی نتوانسته از زیر این استبداد بیرون بیاید به عبارتی زن ایرانی در بازار هدفمند مورد تعرض انتخاب قرار گرفته و خشونتی پنهان که اثار سوی اشکاری را در بر گرفته دران دیده میشود .و دقیقا در سالهایی که ایران بسمت صنعتی شدن پیش میرفت زنان حق انتخابی برای همراه شدن با صنعتی شدن نداشتند و اشکارا مورد هجوم هدفمند قاعده های سیاسی شدند 

در منظر کلی رویداد هدفمند کشف حجاب در 3 بعد طرح ریزی شده بود :

اول: شروع سالهای 1313 به بعد که با اقدامات تبلبغی همراه بود 

دوم : 1315 به بعد که طبق اسناد اقدامات انتظامی هم به کارهای تبلیغاتی اضافه شده است 

سوم : که در همین سال ها اتفاق افتاده اقدامات اداری بوده است در تمام این اسناد انچه که به وضوح دیده میشود ظلم مضاعف رضاخانی بر زنان است . زنان در تمام 3 مرحله بالا شاهد خشونت آشکار و واضح در ابعاد خانه و محیط اجتماعی بودند و اگر به این ابعاد خشونت های روانی در سیاسگزاری های اداری و کنترل بازار و خشونت های ضد مذهبی - خشونت اقتصادی که طبق اسناد بر جا مانده به مردان تحمیل میشد در هیچ برحه ای از تاریخ ایران زنان اینگونه مورد هجوم خشونت قرار نگرفته اند . شاید هنوز جهر هایی باشند که سعی در بزرگ کردن اقدامات رضا پهلوی در صنعتی شدن جامعه ایرانی داشته باشند اما نگارنده قویا در پرونده ننگین " کشف حجاب " بعد از 20 سال تحقیق و کار مداوم درحوزه زنان  این اقدام را بزرگترین سد راه زنان در کسب ازادی هایشان میداند و معتقد است زنان بیشترین توهین و ازار را دیده اند و باید گفت بهترین نام برای این اقدام " خشونت علیه زنان " است 

/ 0 نظر / 14 بازدید