قدیم ها که خیلی هم دور نیست فکر می کردم سیاست پدر و مادر نداره ! خاک بر سرم که تهمت ناروا زدم ! :(((

الان که فکر میکنم میبینم چقدر بد تهمت تاریخی زدن به این سیاست ! 

سیاست که هم پدر داره و هم مادر و هم ننه و هم زن بابا و هم دایه ! و بدجور خوارو مادر داره ! یعنی یکبار که خواستم دعوا کنم با سیاست دیدم اوه اوه از در و دیواره که فامیل دور و نزدیک این سیاست میان جلو ! 

اصلا فکر نمی کردم که سیاست اینهمه خانواده داشته باشه و اینهمه هم خانواده دوست باشه :))

در هر صورت گفتم که بدونید و بی خود به سیاست انگ نزنید ! 

/ 0 نظر / 11 بازدید