دیپلماسی بی رودربایستی

امروز بعد از سالها آقای "ناطق نوری" رادیدم .صرف نظر از اینکه ایشان را کمی نحیف تر دیدم در سخنانش بسیار بیش از پیش ظرافت بود البته مثل همیشه با بزله گویی همراه با قلدری که فکر نمیکنم هیچگاه ایشان این قلدری را ترک کنند . 

سالها پیش وقتی آقای ناطق نوری را دیدم چنان پر شر و شور و با تندی از سیاست سخن می راند که کمی تا بیش از کمی  رادیکال بنظر من می آمد و آنروزها حرف های آقای خاتمی را نرم تر و آهنگین تر می شنیدم و شاید همین خصلت های آقای ناطق بود که چندان در دلها نمی نشست و بر عکس ! 

امروز با خودم فکر می کردم روزگار با همه بازی می کند !  سخنان آقای ناطق نرم و آهنگین و شیرین شده و کمی بیش  از شیرین . از دموکراسی و تشکیل حزب تا اعتراف به بلد نبودن قاعده بازی در سیاست !  این ها را چنان با ظرافت ایشان بیان می نمود که نا خود آگاه اشک ریختم .برای سال هایی که تندی کلام ها و حرف ها و نیش دار بودن اندیشه ها من و امثال من را می رنجاند .

خیلی دلم میخواست به آقای ناطق بگویم : این دیپلماسی جدید شما را دوست دارم 

اینکه حزب تشکیل بشود را دوست دارم 

اینکه حزب ها خوب قاعده بازی را بلد نیستند را دوست دارم

و اینکه کاری نکنیم که مردم به موج سوارها رای بدهند را هم دوست دارم 

اما یک چیز را بیشتر دوست دارم : "دیپلماسی بی رودر بایستی " ! 

خیلی هم زیاد دوست دارم !این بی رودربایستی قاعده خوبیست که کاش زودتر یاد می گرفتیم !

همایش نکوداشت نمایندگان شهید و فقید خوزستان-اهواز-خرداد93

/ 0 نظر / 13 بازدید