سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم ، دیروزها بهترند...

احمد محمود

تولدم بدون خواهرم زیاد خوب نیست
/ 0 نظر / 10 بازدید