13 فروردین- سالمرگ کاوه گلستان گرامی باد

13 فروردین
سالمرگ کاوه گلستان گرامی باد
1329 آبادان---- 1382 سلیمانیه عراق (بر اثر انفجار مین)
عکاس-خبرنگار و نویسنده


.
.
"من می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیندازد. می‌توانی نگاه نکنی، می‌توانی خاموش کنی، می‌توانی هویت خودرا پنهان کنی، مثل قاتل‌ها، اما نمی‌توانی جلوی حقیقت را بگیری، هیچ کس نمی‌تواند"

/ 0 نظر / 12 بازدید