/ 3 نظر / 12 بازدید
عاشق کوهستان

متاسفم ... فقط همین[ناراحت] خدایا به مسئولین مدیریت شهری و بهزیستی اهواز لیاقت و توفیق خدمت عنایت بفرما