زنان همچنان در انتظار...؟

"دولت آیندهدولتیاست که فرصت برابریزنان و مردان ایجاد می کند. اگر زنان نقشبرابری در رشد اجتماعی و توسعه دارند پس باید دارای حقوق و فرصت های برابری در کنارمردان باشند."

اینها سخنان 11 اردیبهشت 92دکتر حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی است . اگرچه از این دست شعارها در کارزار انتخاباتی زیاد گفته میشد اما برای حقوقدانی که پایش به پاستور رسید بار مسئولیت بیشتری ایجاد کرد تا جاییکه زنان در گوشه و کنار کشور داعیه مطالباتی شدند که برای اولین بار در تاریخ هم توانستند در چند نقطه از سرزمین به عالی ترین رتبه مقام دولت در شهرهایشان دست پیدا کنند اما این مشارکت ناچیز سیاسی زنان آیا میتواند پاسخگوی زنانی باشد که در 8 سال دولت قبل از جنس شعارهای " مهر و عدالت " دور مانده اند؟ایا زنان همچنان باید در دولت " امید " هم در تداوم انتظار بمانند ؟

روزیکه کابینه حسن روحانی اعلام شد موجی از واکنش های منفی را از سوی فعالان حوزه زن در بر داشت .دولتی که با " تدبیر" خود نتوانسته بود مطالبه نیمی از جامعه را پاسخگو باشد . و هوشمندی حسن روحانی در پاسخ به سوالی که از عدم حضور زنان در کابینه پرسیده بود و او پاسخ داده بود که :" زنان اگر یک وزیر زن هم داشتند نباید راضی می شدند و باید مطالبه بیشتری می داشنتد " هم نتوانست موج واکنشها را به دولت یازدهم کم کند . دولتی که در تقابل با دولت دهم که یک زن وزیر و چند معاون زن وزیر معرفی کرده بود باید پاسخگو تر می شد !اما با انتصاب مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه -معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست - الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور و شهیندخت مولاوردی معاون در امور زنان رییس جمهور تا حدودی بار واکنشهای منفی در حوزه زنان به دولت را  سبک کرد و در مجموع دکتر روحانی 22 انتصاب در سمت های مشاور .معاون و رییس در قسمت های مختلف داشت اما در کل حسن روحانی 36 درصد از معاونان خود را از میان زنان انتخاب کرد.

و در انتصاباتی که در 18 وزارتخانه صورت گرفت تنها یک زن توانست به پست معاونت دست پیدا کند ( مرضیه گرد- اموزش و پرورش) و در واقع 2 درصد از معاونان وزرا زن هستند و نشان از عدم علاقه وزرای دولت 11 به حضور زنان دارد.

 

اما آنچه "شهیندخت مولاوردی" در معاونت امور زنان با عنوان آمار فعالیت منتشر کرد همان میتواند مستند اقدامات حسن روحانی درحوزه زنان  یکسال گذشته باشد اقداماتی که خلاصه آنها:

 :" اصلاح و تکمیل ساختار تشکیلاتی و تدوین شرح وظایف معونت امور زنان

تدوین شرح وظایف معاونت امور زنان و خانواده-تدوین بودجه سال93-اقدام به تدوین جهارجوب اولیه برنامه چهار ساله حوزه زنان—ارایه پیشنهاد های مربوط به سایر مواد لایحه بودجه مرتبط با زنان و خانواده-اقدام به برنامه ریزی جهت جاری سازی نگرش جنسیتی در برنامه 6 توسعه-پیگیری اجرای بیمه زنان خانه دار-و مکاتبه با روسای دستگاه هایاجرایی در خصوص هماهنگی در انتصاب مشاوران وزرا در امور زنان و خانواده در اجرایبخشنامه مورخ 1389معاونت توسعه رییس جمهور وقت-مکاتبه با شورای تحول اداری در خصوص اجرای مصوبه سال 90 با موضوع انتصاب زنان حائز شرایط در پست های مدیریتی در دستگا های دولتی- ارتباط با سازمان های غیر دولتی برای کسب گزارش فعالیت آنها در موضوع اهداف هزاره سوم-پیگیری موضوع لغو بخشنامه الزام دستگا های اجرایی به ایجاد پست مشاور در امور زنان و خانواده-

 

 

این اقدامات اگر چه با اقدامات معاونت در دولت قبل قابل مقایسه نیست اما باید دید دولت روحانی در سالهای پیش رو چه تدبیری برای زنان اندیشیده است زنانی که طبق آنچه آخرین فوروم اقتصاد جهانی منتشر کرده است در برابری جنسیتی در 4 زمینه " نرخ سلامتی"- "آموزش و پرورش"_"مشارکت سیاسی" و" فرصت اقتصادی"در رده 130 ( از 136کشور!) قرار دارند .   

 

/ 0 نظر / 11 بازدید