یکی از دوستانم به طور غیر منتظره بهم زنگ زد و گفت می خواد کلی مطلب منتشر کنه ولی نمیدونه کجا باید منتشر کنه ! از من خواست راهنماییش کنم که آدرس یه نشریه کاغذی یا الکترونیکی و بدم من هم سریع چند تا ردیف کردم بعد با کلی خنده دوستم گفت : نه دوست جونم !!! نه نه !! 

جایی و معرفی کن که : 

مرتبط با جایی نباشه 

از کسی دستور نگیره 

به کسی دستور نده

با دستورش کسی کار نکنه

ار کارش کسی دستور نده :))

از..

خلاصه که خیلی سخت شده من نمیتونم کاری واسش کنم ؟ شما چطور ؟

/ 0 نظر / 24 بازدید