مردم تمام عمرشان انتظار میکشند.

مردم تمام عمرشان انتظار میکشند. انتظار میکشند که زندگی کنند، انتظار میکشند که بمیرند.انتظار میکشند که خوابشان ببرد و بعد انتظار میکشند که بیدار شوند. انتظار میکشند که ازدواج کنند و بعد هم منتظر طلاق گرفتن میمانند. منتظر باران میشوند و بعد هم صبر میکنند تا بند بیاید. منتظر غذا خوردن میشوند و وقتی سیر میشوند باز هم صبر میکنند تا نوبت دوباره خوردن برسد.

عامه پسند-چارلز بوکفسکی

/ 0 نظر / 11 بازدید