خاک بر سر ما !

امروزه بلا در اصطلاح عامه مردم کاربرد وسیعی دارد ، هر حادثه ای که منجر به ناخشنودی شود از باختن در یک بازی فوتبال!!گرفته تا سیل و زلزله و طوفان و … بلا نامیده می شود

 .. .
در گذشته های دورانسانها این واژه را با احتیاط به کار می بردند هرکسی جرات بر زبان راندن آن را نداشت البته به مدد اطلاع رساتی لحظه ای- از میزان آسیب های وارده از هر  بلا بر جان مردم امروزه بکار بردن آن را هم را حت تر کرده است طبقتئوری معروف " رد پای بشر "اگر رد پایی از حضور بشر در ارتباط با بلایی باشد دیگر آن بلا آسمانی خوانده نمی شود !

 منطبق بر تئوری فوق هر چند منشا اکثر حوادث غیرمترقبه طبیعی، خود طبیعت است؛ اما برخی بلایای طبیعی می تواند ناشی از فعالیت های اقتصادی بشر باشد مانند سیل، رانش زمین و بهمن که ناشی از جنگل زدایی و تغییر مسیر طبیعی رودخانهاست، ریزگردها و گردغبار که ناشی از خشک شدن بستر رودخانه ها به دلیل سدسازی یا فعالیت های بیابان زایی است، آتش سوزی جنگل ها، خشکسالی، توفان های دریایی و تسونامی که ناشی از گرمایش زمین هستند. این حوادث تحت تاثیرمستقیم فعالیت های بشری هستند و در دهه های اخیر با افزایش فعالیت های بشری گسترده شده اند

 . شاید به همین دو دلیل نه چندان دور از ذهن باشد که وجود بلایی چون ریزش ریزگرد ها را چندان قابل توجه مسولین قرار ندادهاست اما وجود همین ریزگردها که به اقرار مدیر کل محیط زیست 60 برابر حد استاندارد جهانی است علاوه بر اینکه باعث صدماتجبران ناپذیر به سلامتی انسانها در کوتاه مدت مثل بیماری های تنفسی و جساسیت و ...میشود در طولانی مدت باعث بروزصدمات جبران ناپذیر جسمی مثل شیوع انواع سرطان ها میشود بیماری که در نوع خود نوعی بلای هولناک خوانده میشود

فلذا این بار دقیقا به مدد همان اطلاع رسانی و آگاهی مردم از شیوع سرطان ها با وجود آلودگی های تنفسی ناشی ازریزگردها این بلای معلق شده در هوا را باید جدی گرفت !

 شاید اگر بحث اقتصادی بلا را هم به آن اضافه کنیم و میزان مصرف آب بعد از روزهای بارش خاک را به هزینه های بیمارستانیکشور اضافه کنیم میتوان به عمق فاجعه این بلا بیشتر پی ببریم

اینکه در اینروزها باز هم مردمی که در معرض هستند نیازمند توجه و مدد بعد از بحران دارند نه تنها خواسته زیاد که بلکه وظیفهمسئولین مدیریت بحران استان می باشد و لازمه اجرایی شدن یک مداخله جدی و اجرایی را از سوی مدیران در این بحران میطلبد. مدیریتی که باید بتواند متوجه باشد که این" خاک بر سر ما" تنها نمی بارد !

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید